Vrywilligers

'n Aktiewe kerk is 'n kerkwat gevul is met lidmate
wat die liggaam en die gemeenskap dien.

ROMEINE 12:6-8

Ons het gawes wat van mekaar verskil volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. Ons moet hierdie vermoëns reg gebruik. As God aan jou die gawe gegee het om te profeteer, moet jy dit aanwend in ooreenstemming met ons geloofsoortuigings. As dit is om ander te dien, doen dit met oorgawe. As jy onderrig gee, gee dan kwaliteitonderrig. As dit is om ander op te beur, lê jou daarop toe. As jy materiële ondersteuning kan gee, doen dit sonder bymotiewe. As God aan jou leierseienskappe gegee het, hanteer dit met toewyding. En as jy die gawe het om ander in hulle nood by te staan, doen dit met ’n vrolike hart.

Elke gemeente is afhanklik van die gawes van die persone wat daardie gemeente hulle geestelike tuiste noem. Dit is soos die verskeie dele van ‘n liggaam wat saamwerk om vorentoe te beweeg. Elkeen van ons het ‘n rol om te speel en ‘n gawe wat God vir ons gegee het. Om jou tyd, energie en ‘expertise’ te bring is ‘n vorm van aanbidding en dankbaarheid.

 

Daar is verskeie plekke waar jy jou gawes kan uitleef of ontdek en ons sal jou graag deel van hierdie dinamiese span mense wil hê. Kliek die skakel hieronder om uit te vind waar jy kan dien en deel raak.