DOOP

‘n Publieke verklaring dat jy jou lewe toewy aan God deur
gedoop te word in die water en ook doping in die Heilige Gees

ROMEINE 6:3-4

Of het julle vergeet dat ons met ons doop een geword het met Christus Jesus en so saam met Hom gesterf het?  Deur die doop is ons saam met Hom begrawe as mense wat deel in sy dood. En nou kan ons, net soos Christus wat deur ’n heerlike magsdaad van die Vader opgewek is, ook ’n totaal nuwe lewe leef.

Die doop is ‘n publieke verklaring dat jy in Jesus glo en dat jy hom volg. Regdeur die Nuwe Testament vind jy dat wanneer mense tot geloof in Jesus kom, hulle huleself laat doop om vir almal te wys dat hulle nou navolgers van Jesus is.

 Deur dit te doen sê jy publiek dat 1) jy glo dat Jesus doodgegaan het en weer opgestaan het, 2) jy jou ou lewe agterlos en ‘n nuwe lewe saam met Jesus begin, 3) jy kies om Jesus en sy leerstellings te volg. Indien jy meer wil uitvind oor die doop of belangstel om jouself te laat doop, kliek die skakel hieronder.